ІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем»

Про конференцію Подані матеріали Вартість участі Мої матеріали Додати матеріали


Назва статті Перший автор Дата подання Статус
126 УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ФРАГМЕНТІВ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Зубенко В.М. 13.10.2017 Прийнято
125 KINETIC MODELING OF THE CATALYTIC AMMONIA OXIDATION TO N2O Близнюк О.М. 13.10.2017 Прийнято
124 КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ МОДЕЛЬ RSA ШИФРОВАНИЯ С КЛЮЧАМИ ДЛИНОЙ ДО ПЯТИ КИЛОБИТ Рогоза Б.Є. 13.10.2017 Прийнято
123 ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В РАМКАХ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ Діденко О.В. 13.10.2017 Прийнято
122 ДИСКРЕТНО-ІНТЕРПОЛЯЦІЙНІ МОДЕЛІ СКЛАДНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ ФОРМ Холковський Ю.Р. 13.10.2017 Прийнято
121 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Волянский Р.С. 13.10.2017 Прийнято
120 ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОКОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ Коваленко І.Л. 13.10.2017 Прийнято
119 Анализ существующих методов интеллектуальной обработки текстовых данных Захарова І.А. 13.10.2017 Прийнято
118 МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСУ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ГАЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЙОГО ПАРАМЕТРІВ Коробко І.В. 13.10.2017 Прийнято
117 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЗАДАЧАХ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ДАНИХ Каштан В.Ю. 13.10.2017 Прийнято
116 ДОСЛІДЖЕННЯ СЕД ТА РОЗРОБКА АІУС ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ МІСЬВИКОНКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Стасюк І.В. 13.10.2017 Прийнято
115 Benefits of Angular 2.0 specification Пиляєв В.В. 13.10.2017 Прийнято
114 Автоматизація досліджень якості передачі аудіосигналу між браузерами в технологіях WebRTC Снєжко І.Є. 13.10.2017 Прийнято
113 Визуализация графов. Методы связывания ребер Чехович Т.Е. 13.10.2017 Прийнято
112 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗАМОВЛЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА Вовк К.І. 13.10.2017 Прийнято
111 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ SEO-ТЕКСТІВ ТА КЛЮЧОВИХ СЛІВ ADWORDS Сердюк В.О. 13.10.2017 Прийнято
110 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕЗОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Олефіренко О.С. 13.10.2017 Прийнято
109 Мнококритериальная оптимизация доменной шихты Тогобицкая Д.Н. 13.10.2017 Прийнято
108 Методи оцІнки ефективності інформаційних систем Чижик С.С. 13.10.2017 Прийнято
107 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИЛУЧЕННЯ МЕТАЛІВ ІЗ ВІДХОДІВ Корчуганова О.М. 13.10.2017 Прийнято
106 INTERACTIVE ELEVATION MAP VISUALIZATION WITH SELECTIVE 3D RENDERING ON THE WEB Сєріков І.Ю. 13.10.2017 Прийнято
105 БАЗА ДАННЫХ «ШЛАК» - ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЛЯ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ Степаненко Д.О. 13.10.2017 Прийнято
104 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНДЕНСАЦІЇ ПАРИ У РІДИНІ Дорош Н. . 13.10.2017 Прийнято
103 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ПРОГРАМУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ Кліндухов В.С. 13.10.2017 Прийнято
102 КОНТЕНТ-АНАЛІЗ РЕЗЮМЕ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ТА ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ Фаріонова Т.А. 13.10.2017 Прийнято
101 ПРИМЕНЕНИЕ АРХИТЕКУТРЫ МИКРОСЕРВИСОВ И МОДЕЛИ TF-IDF ДЛЯ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ В РЕКРУТИНГЕ Кошкін К.В. 13.10.2017 Прийнято
100 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ У ПРОФІЛІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН Соловей М.О. 13.10.2017 Прийнято
99 Математична модель процесу отримання біогазу з відходів птахофабрики Семенов М.І. 12.10.2017 Прийнято
98 Задачі стохастичної комбінаторної оптимізації на розміщеннях: постановки, властивості, розв’язування Ємець О.О. 12.10.2017 Прийнято
97 МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Коробка О.О. 12.10.2017 Прийнято
96 Функціональна підсистема транспортної логістики приватного підприємства Мамлай Б.І. 12.10.2017 Прийнято
95 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ АКТИВНОСТІ НЕБАЖАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Кліщ С.М. 12.10.2017 Прийнято
94 ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ДАНИХ Шпитко В.Ю. 12.10.2017 Прийнято
93 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ Бабенко Ю.В. 12.10.2017 Прийнято
92 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОІВЕДІНКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА З ВОЛЬТОВОЮ ДУГОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Михальов О.І. 12.10.2017 Прийнято
91 Дослідження та розробка інтелектуального пошуку для веб-додатків Сокол А.О. 11.10.2017 Прийнято
90 МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В НАНОПЛЕНКАХ Деревянко А.И. 11.10.2017 Прийнято
89 MATHEMATICAL METHODS FOR PROCESSING MULTIDIMENSIONAL DATA Никоненко О.М. 11.10.2017 Прийнято
88 Методы синергетической теории информации для анализа текстовых данных Царик В.Ю. 11.10.2017 Прийнято
87 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ МЕРЕЖІ АПТЕК "ПІГУЛКА" Гайдаєнко О.В. 11.10.2017 Прийнято
86 АНАЛІЗ МЕТОДІВ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ФІРМИ Сидорук А.А. 11.10.2017 Прийнято
85 Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану рами поверхового гідравлічного пресу Немчинов С.І. 11.10.2017 Прийнято
84 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ АУТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ НА ОСНОВІ ОДНОРАЗОВИХ ПАРОЛІВ Михальов О.І. 11.10.2017 Прийнято
83 ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МОДУЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНІВ КЕРУВАННЯ ПРИВОДАМИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Задорожня І.М. 11.10.2017 Прийнято
82 Криптовалюта и её влияние на экономику Коваль Д.Г. 11.10.2017 Прийнято
81 ЧИСЛЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ТОЧНОЙ КВАДРАТИЧНОЙ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ Косолап А.І. 10.10.2017 Прийнято
80 АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Drobot Al.Vl. 10.10.2017 Обробляється
79 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ Кошелєва В.Ю. 10.10.2017 Прийнято
78 Підвищення ефективності багатопроцесорних систем шляхом особливостей конструювання мережевого інтерфейсу Швачич Г.Г. 10.10.2017 Прийнято
77 Программа вибору цифрового процесору обробки сигналів за параметрами Урасов С.Р. 10.10.2017 Прийнято
76 Інформаційна підсистема чисельного розвязання системи рівнянь Лотки-Вальтерри Ротт О.С. 10.10.2017 Очікується сплата
75 Розробка та достідження методів автоматизованого проектування програмних засобів комп_ютерної системи кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики ДЗ "ЛДМУ" Мацегора Ю.С. 10.10.2017 Прийнято
74 ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАКЕТУ BLENDER ДЛЯ РОЗРОБКИ ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ ПІДЗЕМНОЇ ГІРНИЧО-ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ШАХТИ Островська К.Ю. 10.10.2017 Прийнято
73 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНЦІВ Островська К.Ю. 10.10.2017 Прийнято
72 Аналіз та моделювання процесу зниження ризиків економічної діяльності підприємства Іванчикова О.В. 10.10.2017 Прийнято
71 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ «РОЗРАХУНОК ІНДЕКСІВ З’ЄДНАННЯ АРОМАТИЧНИХ І ГЕТЕРОАРОМАТИЧНИХ СПОЛУК» Опойцев О.І. 09.10.2017 Прийнято
70 АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ АНАЛІЗІ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МАШИНАМИ Коваленко С.о. 09.10.2017 Прийнято
69 ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ «ГІПЕР-РИНКУ» В РАМКАХ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ : АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ Дубницький В.І. 09.10.2017 Прийнято
68 РОЗРОБКА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДОПОВНЕННЯ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ Мойсак П.Ю. 09.10.2017 Прийнято
67 БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Науменко Н.Ю. 09.10.2017 Очікується сплата
66 ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ БУДІВЕЛЬ НА БАГАТОКАНАЛЬНИХ АЕРОКОСМІЧНИХ ЗНІМКАХ Гнатушенко В.В В.В. 09.10.2017 Прийнято
65 К ВОПРОСУ УРАВНОВЕШИВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ МАСС СЛОВОЙ ЛИНИИ СТАНОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ Вышинский В.Т. 09.10.2017 Прийнято
64 ГОМОГЕННІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНИХ МАТЕРІАЛІВ Дісковський О.А. 09.10.2017 Прийнято
63 Математическая модель движения частиц в вихревом аппарате Соколовська І.Є. 09.10.2017 Прийнято
62 НЕЙРОСЕТЕВОЙ АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Денисюк О.Р. 08.10.2017 Прийнято
61 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІТИЧНОЇ ІЕРАРХІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ БАНКІВ Писарькова В.Р. 08.10.2017 Прийнято
60 ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСА РОЗПІЗНАВАННЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІХ РЕЧОВИНИ НА ОСНОВІ НЕЧІТКІХ МОДЕЛЕЙ Олевський В.І. 08.10.2017 Прийнято
59 Параметризація економічних інформаційних систем та формалізація процесів Русакова К.О. 07.10.2017 Прийнято
58 ТОПОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ КРОНШТЕЙНУ В CAD-СИСТЕМІ AUTIDESK INVENTOR Міхєєнко Д.Ю. 06.10.2017 Прийнято
57 МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМУВАННЯ ГНУЧКОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЕЛІПТИЧНОГО ПЕРЕРІЗУ З КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ Сторожук Є.А. 06.10.2017 Прийнято
56 ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ПРОЦЕССОРОВ В МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ Уваров І.І. 06.10.2017 Прийнято
55 Числовий метод квазіконформних відображень ідентифікації параметрів квазіідеальних середовищ за даними томографії прикладених квазіпотенціалів Бомба А.Я. 06.10.2017 Прийнято
54 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖИДКОСТИ И ИСКРИВЛЕННОЙ ПЛАСТИНКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ЕЕ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Гоман О.Г. 06.10.2017 Прийнято
53 ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА Манукян .А. 06.10.2017 Прийнято
52 Частные случаи задачи максимизации нормы вектора на пересечении эллипсоидов Романчук . . 06.10.2017 Прийнято
51 ДОСЛІДЖЕННЯ ЄФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАНННЯ ГАЗОПОВІТРЯННОГО ПОТОКУ В ПРОЦЕСІ ОХОЛОДЖЕННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ КОТУНІВ Шатровий Б. . 06.10.2017 Прийнято
50 Моделювання процесу співіснування представників регіональних іхтіофаун різних водойм Тернопілля Грод І.М. 06.10.2017 Прийнято
49 МОДЕЛЬ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРИПТОГРАФИИ, АДАПТИРОВАННАЯ ПОД УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ Рогоза Б.Є. 06.10.2017 Прийнято
48 Mathematical modeling of slag dynamics during treatment of molten steel Красніков К.С. 06.10.2017 Прийнято
47 КОНЦЕПТУАЛЬНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Паньков Д.В. 06.10.2017 Прийнято
46 Алгоритм работы интеллектуального модуля специализированной компьютерной системы центров по обслуживанию компьютеров для выбора комплектующих Григурко К.В. 05.10.2017 Прийнято
45 АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ Ус С.А. 05.10.2017 Прийнято
44 Розробка інтернет додатка для прогнозування закупівель ліків для хворих на гіпертонію Крук О.Д. 05.10.2017 Прийнято
43 Мінімізація часу виконання завдань на багатопроцесорних системах Батир І.С. 05.10.2017 Прийнято
42 РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Марченко О.О. 05.10.2017 Прийнято
41 Дослідження процесів нейтралізації стоків хімічних виробництв як об’єктів автоматичного управління Куликов Д.С. 05.10.2017 Прийнято
40 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ НАНЕСЕНИЕМ ШЛАКОВОГО ГАРНИСАЖА Лисняк Р.В. 05.10.2017 Прийнято
39 ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕРВЕРОВ В ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ Сова К.І. 05.10.2017 Прийнято
38 МЕТОД ФРАНКА-ВУЛФА ДЛЯ РЕШЕНИЯ КВАДРАТИЧНОЙ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ Чернецький М.О. 05.10.2017 Прийнято
37 РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНОГО МОДУЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ТОРГІВЛІ АВТОМОБІЛЯМИ Ніклес С.В. 05.10.2017 Прийнято
36 ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ОЦЕНИВАНИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Олійник Л.О. 05.10.2017 Прийнято
35 РОЗРОБКА ДОДАТКУ ДЛЯ ЧИТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ З МОЖЛИВІСТЮ МИТТЄВОГО ПЕРЕКЛАДУ Борисов М.Ю. 05.10.2017 Прийнято
34 ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПИСЬМОВИХ СИМВОЛІВ НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ З МАЛОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ВИБІРКОЮ Гнатушенко В.В. 05.10.2017 Прийнято
33 Регресивне моделювання пристінних ефектів у полімерних матеріалах Івіцький І.І. 05.10.2017 Прийнято
32 МОДЕЛЬ ВИБРАЦИОННОГО ДАТЧИКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ДАЛАМБЕРА Олійник О.Ю. 04.10.2017 Прийнято
31 ЗНАХОДЖЕННЯ НАЙКОРОТШИХ ШЛЯХІВ З УРАХУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ СИТУАЦІЇ НА ДОРОЗІ Лиша А.О. 04.10.2017 Прийнято
30 Оптимізація турбінних перетворювачів витрати рідин з гідродинамічним врівноважуванням чутливого елементу Писарець А.В. 04.10.2017 Прийнято
29 ОБНАРУЖЕНИЕ ФРОДА И ТЕХНИЧЕСКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СЕТЯХ VOIP Смідович Л.С. 04.10.2017 Прийнято
28 Комп ютерне моделювання взаємодії забруднення від стаціонарних джерел із навколишнім середовищем іванків К.С. 04.10.2017 Прийнято
27 АДАПТИВНИЙ ПІД-ПД-РЕГУЛЯТОР Швачка О.І. 04.10.2017 Прийнято
26 Дослідження технологічного процесу моноетаноламінового очищення коксового газу з метою автоматизації Волошина К.О. 03.10.2017 Прийнято
25 ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРВАЛЬНИХ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ У ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ Шелудько А.О. 03.10.2017 Прийнято
24 Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику Михайлова Т.Ф. 02.10.2017 Прийнято
23 ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА ПОБУДОВИ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ Запасчиков А.С. 02.10.2017 Прийнято
22 Оптимізація характеристичних параметрів приготування рідких палив Клімов Р.О. 02.10.2017 Прийнято
21 MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING OF THE QUALITY IMAGES Пулеко І.В. 30.09.2017 Прийнято
20 Обґрунтування використання нейронечітких систем для оптимізаціЇ процесу подрібнення руди в кульовому млині Фортуна Є.О. 30.09.2017 Прийнято
19 Дослідження графічних бібліотек Java Script для оптимізація сучасної WEB-розробки Рак О. . 27.09.2017 Прийнято
18 ІНТЕГРОВАНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ «ЯКІСТЬ» ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА Сніжной Г.В. 27.09.2017 Прийнято
17 Моделювання системи вимірювання поверхневого потенціалу Василенко О.В. 27.09.2017 Прийнято
16 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ Петренко К.М. 27.09.2017 Прийнято
15 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В ПРОМИСЛОВИХ ЗОНАХ МІСТА Біляєв М.М. 27.09.2017 Прийнято
14 Розвязання лінійних диференціальних рівнянь з нечіткими коефіцієнтами Коротка Є.А. 27.09.2017 Прийнято
13 МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС РОБОТИ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ХОТТЕЛЯ-УІЛЛЄРА-БЛІССА Коломієць О.В. 27.09.2017 Прийнято
12 НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ У БАНКІВСЬКОЇ СФЕРІ Панчук В.О. 26.09.2017 Прийнято
11 НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ СИТУАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ Холошня Д.М. 26.09.2017 Прийнято
10 О ВОЛНАХ ЛЭМБА В УПРУГОМ СЛОЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕМ С ПОЛУПРОСТРАНСТВОМ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ Багно О.М. 26.09.2017 Прийнято
9 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ Петренко К.М. 25.09.2017 Прийнято
8 СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОГО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ МІСТА Деркач М.В. 25.09.2017 Прийнято
7 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ПО УЗЛАМ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ Косенко В.В. 24.09.2017 Прийнято
6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗ И УЯЗВИМОСТЕЙ В ЛОГИСТИКЕ И ИНФРАСТРУКТУРЕ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Федорович О.Є. 21.09.2017 Прийнято
5 Тези доповіді Деревянко Д.В. 20.09.2017 Прийнято
4 Метод пакетного навчання нейромереж нелінійної авторегресії для прогнозу прибутку інтернет-магазину Федоров Є.Є. 19.09.2017 Прийнято
3 Методологические основы построения знание-ориентированных систем исследовательского проектирования Палагін О.В. 19.09.2017 Прийнято
2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІРОЛІЗУ ЗНОШЕНИХ ШИН ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Коломієць О.В. 15.09.2017 Прийнято
1 ОСНОВНІ ЕТАПИ ПОБУДОВИ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Бєлінський І.В. 15.09.2017 Прийнято