V міжнародна науково-технічна конференція «Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем»

Про конференцію Подані матеріали Вартість участі Мої матеріали Додати матеріали

Завантажити збірник Завантажити інформаційний лист

https://doi.org/10.32434/cmocs-2019                                                                             ПРОГРАМА

V Міжнародної науково-технічної
конференції

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

PROGRAMME

V-rd International scientific and technical conference

COMPUTER MODELING AND OPTIMIZATION OF COMPLEX SYSTEMS

ПРОГРАММА

V Международной научно-технической
конференции

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И

ОПТИМИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

6-8 листопада 2019 року

м. Дніпро

Календар конференції

 

 

6 листопада 2019 року

09.00 – 09.30 – реєстрація учасників (аудиторія 220)

09.30 – 12.30 – відкриття конференції, пленарне засідання

12.30 – 13.00 – перерва

13.00 – 16.00 – пленарне засідання

7 листопада 2019 року

09.30 – 12.30 – робота секцій (аудиторія 132)

12.30 – 13.00 – перерва

13.00 – 16.30 – робота секцій

Регламент

Виступ на пленарному засіданні – до 20 хв.

Виступ на секційному засіданні – до 10 хв.

Відповіді на запитання – до 10 хв.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Технічне забезпечення: мультимедійний проектор

Місце проведення

кафедра інформаційних систем

факультет комп’ютерних наук та інженерії

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

проспект Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Контактні дані: кафедра інформаційних систем

Web-сайт конференції: http://orgconf.com

Web-сайт кафедри: http://kafis.dp.ua

E-mail: kmocc_kis@ukr.net  

6 листопада 2019 року

Пленарне засідання

ауд. 220             9.30 – 16.00

Вступне слово ректора Держаного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»
професора Сухого Костянтина Михайловича

Федоров Евгений Евгеньевич, д.т.н., профессор кафедры робототехники и специализированных компьютерных систем Черкасского государственного технологического университета

МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА, АВТОМАТИЗИРУЮЩАЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Вышинский Валерий Трофимович, к.т.н., доцент кафедры прикладной механики Национальной металлургической академии Украины

Исследование напряжённо-деформированного состояния рабочей клети автоматизированного стана ТПА 350 с применением информационных технологий

Никольский Валерий Евгеньевич, д.т.н., профессор кафедры энергетики ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»

КОМПЬЮТЕРНОЕ мОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕН-ТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-СОВ В РОТОРНО-ИМПУЛЬСНЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАХ

Аушева Наталья Николаевна, д.т.н., профессор кафедры автоматизации проектирования энергетических процессов и систем теплоэнергетического факультета Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

моделирование объектов на основе теории кватернионов

Зеленцов Дмитрий Геннадиевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационных систем ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»

модели и мЕтоды оптимизации параметров сечений корродирующих балочных элементов

Тарнапольський Олег Борисович, д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов університету ім. Альфреда Нобеля

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Федорович Олег Евгеньевич, д.т.н., профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2016), заведующий кафедрой информационных управляющих систем Национального аэрокосмического университета имени Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»

управление жизненным циклом наукоёмкой техники в изменяющихся условиях конкуренции

Шаповалова Світлана Ігорівна, к.т.н., доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПРОГРАМНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЛОГІЧНОГО ВИСНОВУВАННЯ В ГІБРИДНИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМАХ

Нескородева Татьяна Васильевна, к.т.н., доцент, и.о. зав. кафедрой информационных технологий, факультета информационных и прикладных технологий, Донецкого национального университета имени Васыля Стуса

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДАННЫХ ЗАДАЧ ПЕРВОГО УРОВНЯ СППР АУДИТА

Коряшкина Лариса Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры системного анализа и управления Национального технического университета «Днепровская политехника»

Хабарлак Константин Сергеевич, аспирант кафедры системного анализа и управления Национального технического университета «Днепровская политехника»

Состязательная атака с ограничением области для противодействия распознаванию объектов нейро-сетевыми алгоритмами

Олевский Виктор Исаакович, д.т.н., доцент, заведующий кафедрой высшей математики ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»

нечеткое распознавание белков на основе экспериментов по электрофорезу популяционной генетики

 

7 листопада 2019 року

ауд. 132             9.30 – 16.30

Головуючий:

Косолап А.І.

д.ф.-м.н., професор

Брильова Карина Олександрівна

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗІТКНЕННЯ ТІЛ РІЗНОЇ ФОРМИ

Краліна Ганна Сергіївна

Нейромережева модель системи підтримки прийняття рішень

Москаленко Юрій Володимирович

ГІБРИДНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖі НА ОСНОВІ КАРТ САМООРГАНІЗАЦІЇ КОХОНЕНА

Олевський Віктор Ісаакович, Хуторний Владислав Олександрович

РОЗРОБКА МОДЕРНИЗОВАНОЇ CRM-СИСТЕМИ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Бєляновська Олена Анатоліївна, Литовченко Роман Дмитрович, Сухий Костянтин Михайлович, Губинський М. В., Прокопенко О. М., Єрьомін О. О.

РОЗРАХУНОК КОНСТРУКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АДСОРБЦІЙНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Михальов Олександр Ілліч,

Станчиц Антон Георгійович

ФРАКТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОКУ РІЧКИ ДНІПРО

Косолап Анатолій Іванович

ПРОГРЕС В ЧИСЕЛЬНОМУ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ГЛОБАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Дорош Наталія Леонідівна, Пересада Олександр Іванович

РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ ТА АНАЛІЗ ДЕСКРИПТОРІВ

Drobakhin O. O., Andreev M. V., Olevskyi O. V.

METHODS FOR IMPROVEMENT OF THE RESOLUTION OF RADIOIMAGES IN NEAR AND INTERMEDIATE ZONES OF RADIATION

Левчук Ігор Леонідович, Головко Ігор Іванович, Фесенко К.А., Шейкус А.Р.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХТП В SCADA С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ OPC

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Національна Академія Наук України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Azerbaijan Technical University (Baku, Azerbaijan)

Belarusian State University of Transport (Gomel, Belarus)

AGH University of Science and Technology (Krakow, Poland)

Institute of Computational Technologies SD RAS (Novosibirsk, Russia)

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

V міжнародна науково-технічна конференція

Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем КМОСС-2019

6-8 листопада 2019 р.

Дніпро, Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-технічній конференції, яка відбудеться у місті Дніпро 6-8 листопада 2019 року.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція є зібранням науковців, викладачів, аспірантів, студентів та представників промисловості, яка проводиться кафедрою інформаційних систем ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» з метою доведення результатів наукових досліджень до широкого загалу; обміну науково-практичним досвідом видатних науковців міжнародного рівня; активізації науково-дослідної роботи; пошуку обдарованої молоді та створення умов для її творчого зростання.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

07 жовтня 2019 р. – кінцевий термін прийняття заявок та тез доповідей;

15 – 17 жовтня 2019 р. – повідомлення про прийняття/відхилення доповідей;

19 жовтня 2019 р. – кінцевий термін оплати.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Перспективні напрямки математичного моделювання:

2. Моделі та методи оптимізації:

3. Інтелектуальні комп’ютерні системи:

4. Інформаційні технології в автоматиці, електроніці, вимірювальній техніці:

Офіційними мовами конференціями є українська, англійська та російська.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ

Подача матеріалів тез доповідей та заявок на участь у КМОСС-2019 здійснюється через веб-сайт:

http://orgconf.com

Кандидати для участі у конференції повинні на веб-сайті заповнити заявку та прикріпити матеріали тез доповіді у вигляді файлу з назвою по прізвищу першого автора №секції_Прізвище.doc (шаблон додається). При поданні заявки необхідно вказувати ПІБ всіх співавторів.

Студенти можуть подавати матеріали тільки у співавторстві з науковим керівником.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Текст тез доповіді повинен містити обов’язкові структурні елементи: вступ, основний матеріал, висновки, список літератури.

До друку приймаються тези доповіді обсягом 2 повні сторінки тексту MS Word у форматі А5 (*.doc) (файли у форматі *.docx не приймаються).

Оформлення матеріалів: шрифт Times New Roman, 9 pt, одинарний інтервал (стиль Normal); абзацний відступ – 10 мм; параметри сторінки – по 20 мм.

Назва тез доповіді друкується великими літерами по центру рядка без абзацного відступу, розмір шрифту – 11 pt, напівжирний. Прізвища авторів (без інформації про них) розмішують по центру на наступному рядку, 11 pt, напівжирний. Інформація про авторів (організація) подається наступним рядком: 9 pt, по центру. Проміжок до основного тексту тез доповіді складає 1 вільний рядок.

Формули розміщуються по центру та набираються за допомогою редактора формул MS Equation з наступними параметрами: full – 9 pt, sub/superscript – 7 pt, sub-subrscript – 6 pt, symbol – 12 pt, sub-symbol – 10 pt. Кожна формула повинна мати порядковий номер.

Таблиці повинні мати заголовок, розміщений над таблицею по центру (наприклад, Таблиця 1 – Приклад оформлення матеріалів).

Рисунки повинні мати назву, що розміщується під ними. Підпис рисунку розміщують по центру (наприклад, Рисунок 1 – Приклад оформлення матеріалів).

Список літератури може містити від 1 до 5 посилань. В тексті тез має бути посилання на кожне літературне джерело. Посилання на літературні джерела необхідно оформлювати згідно з державними стандартами України (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

ВНЕСКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаційний внесок стягується з кожної тези доповіді незалежно від кількості авторів. Оплата за проживання та харчування здійснюється окремо та самостійно. Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її учасників.

Форма участі

Матеріали конференції

Сума внеску

Очна участь

Паперовий збірник тез (1 примірник) +

Сертифікат (доповідача)

350 грн.

Електронний збірник тез +

Сертифікат (доповідача)

250 грн.

Заочна участь

Електронний збірник тез

150 грн.

Додатковий паперовий збірник тез

250 грн.

ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді статті у черговому номері наукового журналу «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (ISSN (Print) 2521-6406, ISSN (Online) 2617-6092), видання якого планується в грудні 2019 року.

Вимоги до оформлення статей розміщено на веб-сайті http://kmauo.org; також їх можна отримати, написавши запит на електронні адреси: cmaco@ukr.net, cmaco@udhtu.edu.ua.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International. Всім статтям буде присвоєно індекс DOI.

; ?>

; ?>

; ?>