V міжнародна науково-технічна конференція «Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем»

Про конференцію Подані матеріали Вартість участі Мої матеріали Додати матеріали

Завантажити інформаційний лист

 

 

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Національна Академія Наук України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Azerbaijan Technical University (Baku, Azerbaijan)

Belarusian State University of Transport (Gomel, Belarus)

AGH University of Science and Technology (Krakow, Poland)

Institute of Computational Technologies SD RAS (Novosibirsk, Russia)

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

V міжнародна науково-технічна конференція

Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем КМОСС-2019

6-8 листопада 2019 р.

Дніпро, Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-технічній конференції, яка відбудеться у місті Дніпро 6-8 листопада 2019 року.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція є зібранням науковців, викладачів, аспірантів, студентів та представників промисловості, яка проводиться кафедрою інформаційних систем ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» з метою доведення результатів наукових досліджень до широкого загалу; обміну науково-практичним досвідом видатних науковців міжнародного рівня; активізації науково-дослідної роботи; пошуку обдарованої молоді та створення умов для її творчого зростання.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

07 жовтня 2019 р. – кінцевий термін прийняття заявок та тез доповідей;

15 – 17 жовтня 2019 р. – повідомлення про прийняття/відхилення доповідей;

19 жовтня 2019 р. – кінцевий термін оплати.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Перспективні напрямки математичного моделювання:

2. Моделі та методи оптимізації:

3. Інтелектуальні комп’ютерні системи:

4. Інформаційні технології в автоматиці, електроніці, вимірювальній техніці:

Офіційними мовами конференціями є українська, англійська та російська.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ

Подача матеріалів тез доповідей та заявок на участь у КМОСС-2019 здійснюється через веб-сайт:

http://orgconf.com

Кандидати для участі у конференції повинні на веб-сайті заповнити заявку та прикріпити матеріали тез доповіді у вигляді файлу з назвою по прізвищу першого автора №секції_Прізвище.doc (шаблон додається). При поданні заявки необхідно вказувати ПІБ всіх співавторів.

Студенти можуть подавати матеріали тільки у співавторстві з науковим керівником.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Текст тез доповіді повинен містити обов’язкові структурні елементи: вступ, основний матеріал, висновки, список літератури.

До друку приймаються тези доповіді обсягом 2 повні сторінки тексту MS Word у форматі А5 (*.doc) (файли у форматі *.docx не приймаються).

Оформлення матеріалів: шрифт Times New Roman, 9 pt, одинарний інтервал (стиль Normal); абзацний відступ – 10 мм; параметри сторінки – по 20 мм.

Назва тез доповіді друкується великими літерами по центру рядка без абзацного відступу, розмір шрифту – 11 pt, напівжирний. Прізвища авторів (без інформації про них) розмішують по центру на наступному рядку, 11 pt, напівжирний. Інформація про авторів (організація) подається наступним рядком: 9 pt, по центру. Проміжок до основного тексту тез доповіді складає 1 вільний рядок.

Формули розміщуються по центру та набираються за допомогою редактора формул MS Equation з наступними параметрами: full – 9 pt, sub/superscript – 7 pt, sub-subrscript – 6 pt, symbol – 12 pt, sub-symbol – 10 pt. Кожна формула повинна мати порядковий номер.

Таблиці повинні мати заголовок, розміщений над таблицею по центру (наприклад, Таблиця 1 – Приклад оформлення матеріалів).

Рисунки повинні мати назву, що розміщується під ними. Підпис рисунку розміщують по центру (наприклад, Рисунок 1 – Приклад оформлення матеріалів).

Список літератури може містити від 1 до 5 посилань. В тексті тез має бути посилання на кожне літературне джерело. Посилання на літературні джерела необхідно оформлювати згідно з державними стандартами України (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

ВНЕСКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаційний внесок стягується з кожної тези доповіді незалежно від кількості авторів. Оплата за проживання та харчування здійснюється окремо та самостійно. Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її учасників.

Форма участі

Матеріали конференції

Сума внеску

Очна участь

Паперовий збірник тез (1 примірник) +

Сертифікат (доповідача)

350 грн.

Електронний збірник тез +

Сертифікат (доповідача)

250 грн.

Заочна участь

Електронний збірник тез

150 грн.

Додатковий паперовий збірник тез

250 грн.

ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді статті у черговому номері наукового журналу «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (ISSN (Print) 2521-6406, ISSN (Online) 2617-6092), видання якого планується в грудні 2019 року.

Вимоги до оформлення статей розміщено на веб-сайті http://kmauo.org; також їх можна отримати, написавши запит на електронні адреси: cmaco@ukr.net, cmaco@udhtu.edu.ua.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International. Всім статтям буде присвоєно індекс DOI.