V міжнародна науково-технічна конференція «Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем»

Про конференцію Подані матеріали Вартість участі Мої матеріали Додати матеріали


Назва статті Перший автор Дата подання Статус
92 ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СТВОРЕНИХ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ AGILE Латанська Л.О. 15.10.2019 Прийнято
91 ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОНИХ МЕРЕЖ Комірна В.В. 14.10.2019 Прийнято
90 ОЦІНЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ШЛІЦЬОВИХ З’ЄДНАНЬ РОТОРНИХ СИСТЕМ ТУРБОНАСОСНИХ АГРЕГАТІВ Вербовий А.Є. 14.10.2019 Прийнято
89 Сравнение реляционной и нереляционной СУБД на примере MySQL и MongoDB Ляшенко О.А. 12.10.2019 Прийнято
88 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ САЙТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ Щасливець Д.А. 12.10.2019 Прийнято
87 ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ КВАДРАТИЧНОЙ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ Косолап А.І. 12.10.2019 Прийнято
86 АНАЛІЗ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АЕРОПОРТУ Білоброва Ю.О. 11.10.2019 Прийнято
85 Інформатизація сучасної економіки та проблема цифрової нерівності Бочаров М.Г. 11.10.2019 Прийнято
84 МОДЕЛИРОВАНИЕ ХТП В SCADA С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ OPC Левчук І.Л. 10.10.2019 Прийнято
83 DYNAMIC ELECTROMAGNETIC MODEL OF ASYNCHRONOUS MOTOR OPERATING IN TERMS OF POOR-QUALITY ELECTRIC POWER Kuznetsov Vi.Va. 10.10.2019 Очікується сплата
82 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РОТОРНО-ИМПУЛЬСНЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАХ Нікольський В.Є. 10.10.2019 Очікується сплата
81 СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ЕЛЕКТРОНІКИ У ВИГЛЯДІ ЕФЕКТИВНОГО WEB-ДОДАТКУ ЗАСОБАМИ LARAVEL ТА VUE.JS Анисимов С.О. 10.10.2019 Прийнято
80 КЛАСТЕРІЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ НА ОСНОВІ РАНІШЕ ПРИЙНЯТИХ НИМИ РІШЕНЬ Мойсак П.Ю. 09.10.2019 Прийнято
79 Ідентифікація особистості автора тексту на основі наївного класифікатора Баєса Парамонов А.І. 09.10.2019 Прийнято
78 Комп‘ютерне моделювання забруднення водойм органічними відходоми на основі моделі Стрітера-Фелпса Іванків К.С. 08.10.2019 Прийнято
77 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕССУ РОЗКРОЮ ШКІРИ Кулевський Є.О. 08.10.2019 Прийнято
76 УЗАГАЛЬНЕНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ ДЛЯ СИТУАЦІЇ ЦИКЛІЧНОГО ХОЛОДНОГО СТАРТУ В РЕКОМЕНДАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ Чалий С.Ф. 08.10.2019 Очікується сплата
75 N-МІРНИЙ ДИСКРЕТНО-ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ПРОЦЕСІВ Холковський Ю.Р. 08.10.2019 Прийнято
74 СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІТРЯНОЮ СТАНЦІЄЮ ІЗ ЗАСТОУВАННЯМ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ Сиоренко І.А. 07.10.2019 Прийнято
73 ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ Парамонов А.І. 07.10.2019 Прийнято
72 Проблеми дослідження процесів масообміну у газорідинних системах CFD-методами Старинський О.Є. 07.10.2019 Прийнято
71 ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРМАТЕРІВ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ Міщук О.С. 07.10.2019 Прийнято
70 METHODS FOR IMPROVEMENT OF THE RESOLUTION OF RADIOIMAGES IN NEAR AND INTERMEDIATE ZONES OF RADIATION Дробахін О.О. 07.10.2019 Прийнято
69 Аналіз ефективності використання модифікованого генетичного алгоритму в теорії розкладу Ващенко А.К. 07.10.2019 Прийнято
68 ПРОГРЕС В ЧИСЕЛЬНОМУ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ГЛОБАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ Косолап А.І. 07.10.2019 Прийнято
67 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗІТКНЕННЯ ТІЛ РІЗНОЇ ФОРМИ Брильова К.О. 07.10.2019 Прийнято
66 КОГНИТИВНАЯ СУПЕРСТРУКТУРА «СЕТИ НАБРОСКОВ» Прокопчук Ю.О. 07.10.2019 Очікується сплата
65 АЛГОРИТМ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО САЙТУ В WWW Юскович-Жуковська В.І. 07.10.2019 Прийнято
64 ГІБРИДНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ КАРТ САМООРГАНІЗАЦІЇ КОХОНЕНА Москаленко Ю.В. 07.10.2019 Прийнято
63 РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА НА БАЗЕ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ FPGA Зарiзенко I.М. 07.10.2019 Прийнято
62 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ТЕКСТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ Островська К.Ю. 07.10.2019 Прийнято
61 ФРАКТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОКУ РІЧКИ ДНІПРО Станчиц А.Г. 07.10.2019 Прийнято
60 МЕТОДИ DEEP LEARNING ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВИХ ANDROID – ДОДАТКІВ Островська К.Ю. 07.10.2019 Прийнято
59 МЕТОДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ Островська К.Ю. 07.10.2019 Прийнято
58 ПРОГРАМНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЛОГІЧНОГО ВИСНОВУВАННЯ В ГІБРИДНИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМАХ Шаповалова С.І. 07.10.2019 Очікується сплата
57 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТІВ Латанська Л.О. 07.10.2019 Прийнято
56 Використання методу розпізнавальної оптимізації в системах керування технологічними процесами Стьопкін В.В. 06.10.2019 Прийнято
55 ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНО НЕОДНОРОДНЫХ УСЕЧЕННЫХ КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ Каіров О.С. 06.10.2019 Прийнято
54 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ У ФАЗІ ПЛАНУВАННЯ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВИКИДІВ Приходько С.Б. 06.10.2019 Прийнято
53 АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ МІЖ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ Аушева Н.М. 06.10.2019 Очікується сплата
52 Состязательная атака с ограничением области для противодействия распознаванию объектов нейро-сетевыми алгоритмами Хабарлак К.С. 06.10.2019 Прийнято
51 ВИКОРИСТАННЯ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ СИГНАЛІВ СВІТЛОФОРА Яцура М.О. 06.10.2019 Прийнято
50 ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ОБЬЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ Дмитренко О.О. 06.10.2019 Прийнято
49 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В RLD ЦЕПЯХ Деревянко А.И. 06.10.2019 Прийнято
48 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ПОСЛУГ Коряшкіна Л.С. 06.10.2019 Прийнято
47 НЕЧІТКЕ РОЗПІЗНАВАННЯ БІЛКІВ НА ПІДСТАВІ ЕКСПЕРИМЕНТІВ З ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ В ПОПУЛЯЦІЙНІЙ ГЕНЕТИЦІ Олевська Ю.Б. 06.10.2019 Прийнято
46 SOFTWARE TOOLS FOR DESIGNING FUZZY LOGIC SYSTEMS AND FUZZY INFERENCE Коротка Л.І. 06.10.2019 Прийнято
45 Дослідження транспортної задачі з нечіткими вхідними даними Клименко К.К. 06.10.2019 Прийнято
44 РОЛЬ АРХИТЕКТУРЫ ПК В БЫСТРОДЕЙСТВИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ Жульковська І.І. 06.10.2019 Прийнято
43 СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ Савінов Е.Р. 06.10.2019 Прийнято
42 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО В ЗДАНИЕ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА Решетняк І.Л. 06.10.2019 Прийнято
41 ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ ВУГІЛЬНО-ХІМІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ОПТИМАЛЬНИМ НАБОРОМ ОБЛАДНАННЯ Таначова Ю.С. 06.10.2019 Прийнято
40 Неперервне рухливе автоматичне керування процесом багатокомпонентної ректифікації Шейкус А.Р. 06.10.2019 Прийнято
39 РОЗРАХУНОК КОНСТРУКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АДСОРБЦІЙНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ Бєляновська О.А. 06.10.2019 Прийнято
38 РОЗПОЗНАВАНИЕ И ГЕНЕРАЦИЯ QR / BAR КОДОВ В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ Никоненко О.М. 06.10.2019 Прийнято
37 РОЗРОБКА МОДЕРНИЗОВАНОЇ CRM-СИСТЕМИ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ Хуторний В.О. 06.10.2019 Прийнято
36 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСУ АДСОРБЦІЙНОЇ ДООЧИСТКИ ВОДИ ВІД ДОМІШОК Климюк Ю.Є. 06.10.2019 Прийнято
35 РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ ТА АНАЛІЗ ДЕСКРИПТОРІВ Дорош Н.Л. 06.10.2019 Прийнято
34 ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ З ДОВГОТРИВАЛОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ НА ОСНОВІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Гнатушенко В.В. 06.10.2019 Прийнято
33 ОГЛЯД МЕТОДІВ ВИДІЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НА СКЛАДНИХ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ Гнатушенко В.В. 05.10.2019 Прийнято
32 ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦІЙ Гнатушенко В.В. 05.10.2019 Прийнято
31 РОЗРОБКА СИМУЛЯТОРА РУХУ АВТОНОМНОГО АВТОМОБІЛЯ ПО ЗАВАНТАЖЕНІЙ БАГАТОПОЛОСНІЙ МАГІСТРАЛІ Тюніков Є.О. 05.10.2019 Прийнято
30 АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ ПО КОНТРОЛЬНИМ ТОЧКАМ Будіна М.Д. 05.10.2019 Прийнято
29 Дослідження системи управління і захисту реактора атомних електростанцій Нечипоренко О.В. 04.10.2019 Прийнято
28 РОЛЬ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ДОМЕННОЙ ШИХТЫ Тогобицкая Д.Н. 04.10.2019 Прийнято
27 АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕБ-ДОДАТКІВ Павлов В.В. 04.10.2019 Прийнято
26 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДАННЫХ ЗАДАЧ ПЕРВОГО УРОВНЯ СППР АУДИТА Нескородєва Т.В. 04.10.2019 Прийнято
25 Нейромережева модель системи підтримки прийняття рішень Краліна Г.С. 04.10.2019 Прийнято
24 ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТАРНОПОЛЬСКИЙ О.Б. 04.10.2019 Прийнято
23 Математическое моделирование процессов движения жидких сред в рабочих зонах оборудования с дисковыми пространствами Кузяев И.М. 04.10.2019 Прийнято
22 Оптимізація конструкції теплообмінників з розвиненими поверхнями теплообміну Клімов Р.О. 03.10.2019 Прийнято
21 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ВОДЫ ПРИ АВАРИЯХ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ Амелина Л.В. 03.10.2019 Прийнято
20 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД Беляев Н.Н. 03.10.2019 Прийнято
19 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД Беляева В.В. 03.10.2019 Прийнято
18 ВИКОРИСТАННЯ ШАБЛОНУ ПРОЕКТУВАННЯ CQRS ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ Носач Ю.С. 02.10.2019 Прийнято
17 ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСОЕМНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЗАДАЧ НА ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРАХ Кузьменко В.В. 02.10.2019 Прийнято
16 Моделювання контуру регулювання положення електропривода у режимі позиціонування Стьопкін В.В. 02.10.2019 Прийнято
15 Проектування системи управління верстата з ЧПУ в середовищі Mastercam Щербак А.М. 02.10.2019 Прийнято
14 ШВИДКІ ГІПЕРКОМПЛЕКСНІ АЛГОРИТМИ ЗГОРТКИ ДЛЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Боярінова Ю.Є. 02.10.2019 Прийнято
13 АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ЦИФРОВИМ БУДИНКОМ Юскович-Жуковська В.І. 02.10.2019 Прийнято
12 ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНІЗМУ ПЕРЕСУВАННЯ ЕЛЕКТРОДІВ РЕГУЛЯТОРА ПОТУЖНОСТІ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ Мицьковський М.В. 02.10.2019 Прийнято
11 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДИСПЕТЧЕРОМ ПРИ РОБОТІ ПІДЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ Малієнко А.В. 01.10.2019 Прийнято
10 ОЦІНКА ПОКАЗНИКА ЗАБРУДНЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ МАЙДАНЧИКАХ Біляєв М.М. 01.10.2019 Прийнято
9 Дослідження автоматичної апроксимації при залученні лінії тренду програмою EXCEL пакету MS Office Венгрович Д.Б. 30.09.2019 Прийнято
8 Декомпозиційна математична модель витрат на якість виробів впродовж життєвого циклу Сніжной Г.В. 29.09.2019 Прийнято
7 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОСТРОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ Петренко М.Г. 29.09.2019 Прийнято
6 MATHEMATICAL MODELING OF WINDING SQUARE RODS Борзов С.О. 27.09.2019 Прийнято
5 ОКРЕМІ ТРЕНДИ В МАШИНОБУДУВАННІ В КОНТЕКСТІ IV ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇЇ Анісімов В.В. 25.09.2019 Прийнято
4 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИТАНИЯ ЧАСТИЦ МАТЕРИАЛА В ВИХРЕВОМ АППАРАТЕ Соколовська І.Є. 25.09.2019 Прийнято
3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИКИ ПОТОКОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ВИХРЕВОМ АППАРАТЕ Соколовська І.Є. 25.09.2019 Прийнято
2 Разработка новых уравнений прессования мелкофракционных материалов горно-металлургического комплекса Худяков О.Ю. 25.09.2019 Очікується сплата
1 МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА, АВТОМАТИЗИРУЮЩАЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА Федоров Є.Є. 18.09.2019 Очікується сплата