VI міжнародна науково-технічна конференція «Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем»

Про конференцію Подані матеріали Вартість участі Мої матеріали Додати матеріали

Завантажити збірник

doi: 10.32434/CMOCS-2020

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

(Skype: присоединиться к нему, щелкните здесь (учетная запись не требуется): https://join.skype.com/nxUGgeqZM8x5)

4 листопада 2020 року

Пленарне засідання

ауд. 132             9.45 – 15.00

Вступне слово ректора Держаного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»
професора Сухого Костянтина Михайловича

 

10.00 – 10.30    Федоров Евгений Евгеньевич, д.т.н., профессор кафедры робототехники и специализированных компьютерных систем Черкасского государственного технологического университета, г. Черкассы, Украина.

МУЛЬТИАГЕНТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ И СИГМА-ПИ-ПАДЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

 

10.30 – 11.00 Сторожук Світлана Дмитрівна, к.пед.н., старший викладач кафедри англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов Університету ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпро, Україна.

проєктно-комп’ютерна технологія у навчанні англомовного академічного письма студентів мовного зво

 

11.00 – 11.30 Igor Andrianov, Dr. Ph.-m. Sc., Professor. Institut für Allgemeine Mechanik, RWTH Aachen University Templergraben, Aachen, Germany. 

MATHEMATICAL MODELS IN PURE AND APPLIED MATHEMATICS

 

11.30 – 12.00    Шаповалова Світлана Ігорівна, к.т.н., доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна.         

ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛОГІЧНОГО ВИВЕДЕННЯ ПРИ ОБМЕЖЕНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСАХ

 

12.00 – 12.30  Перерва

 

12.30 – 13.00 Зеленцов Дмитрий Геннадиевич,  д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационных систем ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», г. Днепр, Украина.

НЕЙРОСЕТЕВІЕ модели В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРРОДИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

 

13.00 – 13.30    G. Zholtkevych, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

PROBABILISTIC MODEL FOR COMPUTING TIME DELIVERY IN DISTRIBUTED DATASTORE NETWORK

 

13.30 – 14.00 Данішевський Владислав Валентинович, д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельної механіки ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро, Україна.

ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАХИСТУ БУДИНКІВ ВІД СЕЙСМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДів ШТУЧНОГО КОЛЕКТИВНОГО ІНТЕЛЕКТУ

 

14.00 – 14.30 Косолап Анатолий Иванович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой специализированных компьютерных систем ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», г. Днепр, Украина.

ВНУТРЕННИЕ МИНИМУМЫ В МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ

 

14.30  Обговорення підсумків першого дня роботи конференції

 

(Skype: присоединиться к нему, щелкните здесь (учетная запись не требуется): https://join.skype.com/nxUGgeqZM8x5)

in Schoolar

 

====================================================================================================================

 

Міністерство освіти і науки України

 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Національна Академія Наук України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Azerbaijan National Academy of Sciences Department of  Physical, Mathematical and Technical Sciences (Baku, Azerbaijan)

Azerbaijan Technical University (Baku, Azerbaijan)

AGH University of Science and Technology (Krakow, Poland)

Belarusian State University of Transport (Gomel, Belarus)

Delft University of Technology (Delft, The Netherlands)

Institute of Computational Technologies SD RAS (Novosibirsk, Russia)

Technical University of Sofia (Sofia, Bulgaria)

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ
 

Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем КМОСС-2020

4-6 листопада 2020

Дніпро, Україна

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-технічній конференції, яка відбудеться у місті Дніпро 4-6 листопада 2020 року.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція є зібранням науковців, викладачів, аспірантів, студентів та представників промисловості, яка проводиться кафедрою інформаційних систем ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» з метою доведення результатів наукових досліджень до широкого загалу; обміну науково-практичним досвідом видатних науковців міжнародного рівня; активізації науково-дослідної роботи; пошуку обдарованої молоді та створення умов для її творчого зростання.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

17 жовтня 2020 р. – кінцевий термін прийняття заявок та тез доповідей;

22 жовтня 2020 р. – 24 жовтня 2020 р. – повідомлення про прийняття/відхилення доповідей.

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Перспективні напрямки математичного моделювання:

2. Моделі та методи оптимізації:

3. Інтелектуальні комп’ютерні системи:

4. Інформаційні технології в автоматиці, електроніці, вимірювальній техніці та економіці:

теорія та методи автоматичного управління;

Офіційними мовами конференціями є українська, англійська та російська.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ

Подача матеріалів тез доповідей та заявок на участь у КМОСС-2020 здійснюється через веб-сайт реєстрації: http://orgconf.com

Кандидати для участі у конференції повинні на веб-сайті заповнити заявку та прикріпити матеріали тез доповіді у вигляді файлу з назвою по прізвищу першого автора №секції_Прізвище.doc (шаблон додається). При поданні заявки необхідно вказувати ПІБ всіх співавторів.

Матеріали студенти можуть подавати тільки у співавторстві з науковим керівником.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Текст тез доповіді повинен містити обов’язкові структурні елементи: вступ, основний матеріал, висновки, список літератури.

До друку приймаються тези доповіді обсягом 2 повні сторінки тексту MS Word у форматі А5 (*.doc) (файли у форматі *.docx не приймаються).

Оформлення матеріалів: шрифт Times New Roman, 9 pt, одинарний інтервал (стиль Normal); абзацний відступ – 10 мм; параметри сторінки – по 20 мм.

Назва тез доповіді друкується великими літерами по центру рядка без абзацного відступу, розмір шрифту – 11 pt, напівжирний. Прізвища авторів (без інформації про них) розмішують по центру на наступному рядку, 11 pt, напівжирний. Інформація про авторів (організація) подається наступним рядком: 9 pt, по центру. Проміжок до основного тексту тез доповіді складає 1 вільний рядок.

Формули розміщуються по центру та набираються за допомогою редактора формул MS Equation з наступними параметрами: full – 9 pt, sub/superscript – 7 pt, sub-subrscript – 6 pt, symbol – 12 pt, sub-symbol – 10 pt. Кожна формула повинна мати порядковий номер.

Таблиці повинні мати заголовок, розміщений над таблицею по центру (наприклад, Таблиця 1 – Приклад оформлення матеріалів).

Рисунки повинні мати назву, що розміщується під ними. Підпис рисунку розміщують по центру (наприклад, Рисунок 1 – Приклад оформлення матеріалів).
 

Список літератури може містити від 1 до 5 посилань. В тексті тез має бути посилання на кожне літературне джерело. Посилання на літературні джерела необхідно оформлювати згідно з державними стандартами України (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

 

Зразок оформлення тез доповіді

 

ВІЗУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Петров П.П.1, Федоренко Ф.Ф.2

1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна

2 ДВНЗ «Український держаний хіміко-технологічний університет», Дніпро, Україна

Текст текст текст текст текст…[1]

 

Список літературних джерел

1. Брауде Э. Дж. Технология разработки программного обеспечения.  М. : Computer Science, 2004. 655 с.

ВНЕСКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаційний внесок НЕ стягується. Матеріали тез доповіді друкуються у електронному вигляді.

Збірнику матеріалів тез доповіді буде присвоєно індекс DOI.

 

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Коротка Лариса Іванівна

Денисюк Ольга Ростиславівна

kmocc_kis@ukr.net, cmocs_kis@udhtu.edu.ua

веб-сайт кафедри

http://kafis.dp.ua

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

4-6 листопада 2020 р.

Кафедра інформаційних систем

Факультет комп’ютерних наук та інженерії

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

проспект Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕЦІЇ

Тези доповідей будуть надруковані до початку конференції та опубліковані в електрон-ному вигляді на веб-сайті кафедри інформаційних систем http://kafis.dp.ua та веб-сайті реєстрації http://orgconf.com.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів у разі невідповідності вимогам або тематиці конференції, а також при відсутності підтвердження оплати організаційного внеску.

Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет.

У зв’язку з діючим карантином у поточному році конференцію буде проведено в онлайн-режимі.


ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Учасникам конференції пропонується подати до друку статтю у черговий номер наукового журналу «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (ISSN (Print) 2521-6406, ISSN (Online) 2617-6092). Випуск чергового номеру збірнику планується в грудні 2020 року.

Вимоги до оформлення статей розміщено на веб-сайті http://kmauo.org; також їх можна отримати, написавши запит на електронні адреси: cmaco@ukr.net, cmaco@udhtu.edu.ua.

Збірник індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International, OCLC WorldCat, Crossref, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Бібліометрика української науки, ResearchBib, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB, University Library of Regensburg та ін.

Всім статтям буде присвоюватися індекс DOI.

; ?>

; ?>

; ?>

; ?>

; ?>

; ?>

; ?>