VI міжнародна науково-технічна конференція «Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем»

Про конференцію Подані матеріали Вартість участі Мої матеріали Додати матеріали


Назва статті Перший автор Дата подання Статус
76 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «SMART POWER GRID» В ЕЛЕКТОРОМЕРЕЖАХ Каштан В.Ю. 20.10.2020 Прийнято
75 ПОБУДОВА ДОВІРЧОГО ІНТЕРВАЛУ ТА ІНТЕРВАЛУ ПЕРЕДБАЧЕННЯ НЕЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА TYPESCRIPT Латанська Л.О. 20.10.2020 Прийнято
74 МОДЕЛЮВАННЯ ХАОТИЧНИХ РЕЖИМІВ СИСТЕМИ Кушпіт В.Г. 19.10.2020 Прийнято
73 Моделювання в середовищі MATLAB активної фази польоту Пліш Д.С. 19.10.2020 Прийнято
72 АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДЕОЕФЕКТІВ В PINNACLE STUDIO Лісовол Є.К. 19.10.2020 Прийнято
71 ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ Бруяко О.С. 19.10.2020 Прийнято
70 ІСНУЮЧІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ГОЛОСОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ФОНОСКОПІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Цюрисов Д.М. 19.10.2020 Прийнято
69 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРОСТОРОВОГО ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ Коба Б.С. 18.10.2020 Прийнято
68 ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ, РОЗРОБЛЕНИХ МОВОЮ JAVA НА БАЗІ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ Латанська Л.О. 18.10.2020 Прийнято
67 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРОПРОЧНОСТИ ВЕНЦОВ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ГТД ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ Каіров О.С. 18.10.2020 Прийнято
66 ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ НА ЗОБРАЖЕННІ З ВІДЕОПОТОКУ ЗА ЇХ ОБЛИЧЧЯМ Парамонов А.І. 18.10.2020 Прийнято
65 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ СТРУМИННИМ ПОДРІБНЕННЯМ ЗА АКУСТИЧНИМИ СИГНАЛАМИ РОБО-ЧИХ ЗОН МЛИНА Музика Л.В. 17.10.2020 Прийнято
64 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ РІДИНИ ПРИ ПАДІННІ КРАПЛІ Харченко О.С. 17.10.2020 Обробляється
63 РОЗРОБКА АСУ ДІЛЯНКИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МІДНОГО КУПОРОСУ Батура Д.О. 17.10.2020 Обробляється
62 СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛЕННЯМ ВИЛУГОВУВАННЯ МІДІ З МІДНОГО БРУХТУ Батура Д.О. 17.10.2020 Обробляється
61 ТОПОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕТАЛІ ТИПУ КРОНШТЕЙН В CAD-СИСТЕМІ КОМПАС-3D Міхєєнко Д.Ю. 17.10.2020 Прийнято
60 ДОСЛІДЖЕННЯ NOSQL-ТЕХНОЛОГІЙ СТОСОВНО ОБРОБКИ BIG DATA Руденський Є.О. 16.10.2020 Прийнято
59 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ МАТЕРИАЛА В ВИХРЕВОМ АППАРАТЕ Соколовська І.Є. 16.10.2020 Прийнято
58 ВИКОРИСТАННЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАУЗАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ У ПОЯСНЕННЯХ В РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Чалий С.Ф. 16.10.2020 Прийнято
57 ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЛАСТИКОВИХ ВІДХОДІВ НА ЗОБРАЖЕННІ Бацінко М.І. 16.10.2020 Прийнято
56 MODEL OF CLUSTER FORMATION Derevianko Ol.Iv. 16.10.2020 Прийнято
55 CONTROL SYSTEM OPERATION ALGORITHM SPEED-REDUCING AND COOLING INSTALLATIONS WITH AN ADVANCING FORECAST Нечипоренко О.В. 16.10.2020 Прийнято
54 Математична обробка та оптимізація процесу фосфорилювання лігноцелюлозних сорбентів Гасин Б.С. 16.10.2020 Обробляється
53 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДОВІДКОВОЇ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ Січко Т.В. 16.10.2020 Прийнято
52 КВАТЕРНІОННІ ДРОБОВО-РАЦІОНАЛЬНІ КРИВІ Аушева Н.М. 16.10.2020 Прийнято
51 Визначення оптимальної траєкторії обробки деталей на верстатах з ЧПУ Шаповалова С.І. 16.10.2020 Прийнято
50 Моделювання динамічних процесів в пружній попередньо напруженій основі з захисним покриттям Глухов Ю.П. 16.10.2020 Обробляється
49 ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ Косолап А.І. 15.10.2020 На доопрацювання
48 Оптимальне автоматичне керування процесом ректифікації з використанням рухливих керуючих впливів Шмалько М.Р. 15.10.2020 Прийнято
47 Оптимізаційні параметри проектування теплообмінних апаратів Луста Є.О. 15.10.2020 Прийнято
46 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ЇХ СТИСНЕННЯ З ВТРАТАМИ НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНИХ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Приходько С.Б. 14.10.2020 Прийнято
45 КЛАСИФІКАЦІЯ ШКІДЛИВИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Плужник А.В. 14.10.2020 Обробляється
44 Моделювання роботи систем підлогового опалення в нестаціонарних умовах Клімов Р.О. 14.10.2020 Прийнято
43 Аналіз і прогнозування продажів в умовах підприємства СКЛ Тандем Ус С.А. 14.10.2020 Прийнято
42 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ JAVA ТА PHP-ЗАСТОСУНКІВ З ВІДКРИТИМ КОДОМ ЗА БАГАТОФАКТОРНИМИ НЕЛІНІЙНИМИ РЕГРЕСІЙНИМИ МОДЕЛЯМИ Приходько С.Б. 13.10.2020 Прийнято
41 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ JAVA ТА PHP-ЗАСТОСУНКІВ З ВІДКРИТИМ КОДОМ ЗА БАГАТОФАКТОРНИМИ НЕЛІНІЙНИМИ РЕГРЕСІЙНИМИ МОДЕЛЯМИ Приходько С.Б. 13.10.2020 Обробляється
40 ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗАСОБАМИ PYTHON Животкевич О.В. 12.10.2020 Прийнято
39 МЕТОДИ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОКОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ Єфремов Д.С. 12.10.2020 Прийнято
38 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕРМООБРОБКИ ПОРИСТОГО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ В ВИХРОВОМУ АПАРАТІ ЗА МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Соколовська І.Є. 11.10.2020 Прийнято
37 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПОРИСТОГО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ В ВИХРОВОМУ АПАРАТІ Соколовська І.Є. 11.10.2020 Прийнято
36 ГРАНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНУВАЛЬНОГО ТУНЕЛЬНОГО МІКРОСКОПА Курбацький В.П. 11.10.2020 Прийнято
35 ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРІВ НА ПОВЕРХНЕВОМУ ПЛАЗМОННОМУ РЕЗОНАНСІ Коротун А.В. 11.10.2020 Прийнято
34 ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА НЕЧІТКОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ У ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Шаповалов А.О. 11.10.2020 Обробляється
33 Attack and mitigation models based on weaknesses in wireless standards Кліщ С.М. 11.10.2020 Прийнято
32 ОПТИМІЗАЦІЯ ДВОЕТАПНОГО ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОПРОКАТУ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ЗЛИВКІВ Желдак Т.А. 11.10.2020 Прийнято
31 МЕТОДИКИ ПРОЕКТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ Тонишева В.О. 10.10.2020 Прийнято
30 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ Подгребельний В.О. 10.10.2020 Прийнято
29 СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАДАЧАХ АВТОНОМНОГО КЕРУВАННЯ Ладик Д.Д. 10.10.2020 Прийнято
28 ВНУТРЕННИЕ МИНИМУМЫ В МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ Косолап А.І. 10.10.2020 На доопрацювання
27 ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ НЕЙРОННИМИ МЕРЕЖАМИ Гузь І.О. 08.10.2020 Обробляється
26 СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО СИМУЛЯТОРА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ Лебединець С.В. 08.10.2020 Прийнято
25 СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РОБОМОБІЛЕМ Шевчук Є.І. 08.10.2020 Прийнято
24 ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМОГ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ТЕСТУВАННІ Юрченко Д.М. 08.10.2020 Прийнято
23 ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Серневич В.В. 08.10.2020 Прийнято
22 Вплив режиму роботи насосу на динаміку його ротору Вербовий А.Є. 08.10.2020 Прийнято
21 PROBABILISTIC MODEL FOR COMPUTING TIME DELIVERY IN DISTRIBUTED DATASTORE NETWORK Жолткевич Г.Г. 07.10.2020 Прийнято
20 КРИТЕРІЇ РОЗБИТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА СЕРВІСИ Горбенко О.Ю. 07.10.2020 Прийнято
19 Программная реализация модели городской транспортной системы перевозки пассажиров Козинский А.А. 07.10.2020 Прийнято
18 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ Владимиров Я.Д. 06.10.2020 Прийнято
17 Тези доповіді ЗАДАЧА МІНІМАКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ Михайлова Т.Ф. 06.10.2020 Прийнято
16 Информационно-математическое обеспечение экспертной системы выбора оптимального состава доменной шихты Тогобицкая Д.Н. 06.10.2020 Прийнято
15 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В ЗАДАЧАХ РЕГРЕСІЇ Кульбердиєв Б.А. 06.10.2020 Прийнято
14 Застосування навчання з підкріпленням для керування орієнтацією космічних апаратів Редька М.О. 06.10.2020 Прийнято
13 Convolutional neural network for image-based waste classification Грипинська Н.В. 05.10.2020 Прийнято
12 КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ХІМІЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ЗАВАНТАЖЕНЬ ШВИДКИХ КОНУСОПОДІБНИХ АДСОРБЦІЙНИХ ФІЛЬТРІВ Бомба А.Я. 05.10.2020 Прийнято
11 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В РАБОЧИХ ЗОНАХ Беляева В.В. 02.10.2020 Прийнято
10 ЧИСЛЕННЫЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧАХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД Беляев Н.Н. 02.10.2020 Прийнято
9 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ У БАРАБАНІ-ОХОЛОДЖУВАЧІ ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ Карвацький А.Я. 30.09.2020 Прийнято
8 Розробка хмарної бази даних генетичних експерментів на основі Google Cloud Platform Желізняк В.О. 30.09.2020 Прийнято
7 Інтелектуальне реле для системи керування термоактиваційною спектроскопією Сніжной Г.В. 28.09.2020 Прийнято
6 Використання CBR при реалізації інженерних рішень систем класу «Бурові тренажери» Потеряйло Л.О. 27.09.2020 Прийнято
5 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ РЕЙКИ ПІД ЧАС ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ Бабаченко О.І. 24.09.2020 Прийнято
4 МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГРАФІТУВАННЯ ЕЛЕКТРОДНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПЕЧАХ АЧЕСОНА Лелека С.В. 22.09.2020 Прийнято
3 АГЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗПОДІЛЕНІЙ ВИРОБНИЧІЙ СИСТЕМІ Федорович О.Є. 21.09.2020 Прийнято
2 ПРОЄКТНО-КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ У НАВЧАННІ АНГЛОМОВНОГО АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТІВ МОВНОГО ЗВО Тарнопольський О.Б. 17.09.2020 На доопрацювання
1 МУЛЬТИАГЕНТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ И СИГМА-ПИ-ПАДЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ Федоров Є.Є. 14.09.2020 Прийнято