ІІІ науково-методична конференція «Новаторський підхід у сучасному освітньому просторі»

Про конференцію Подані матеріали Вартість участі Мої матеріали Додати матеріали

Завантажити інформаційний лист

 

Коледж ракетно-космічного машинобудування

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у

ІІІ науково-методичній конференції «Новаторський підхід у сучасному освітньому просторі»

(24–26 квітня 2018 р.)

 

форма участі – заочна

Мета конференції – публікація новаторських освітянських здобутків, задля підвищення кваліфікації, обміну педагогічним досвідом.

У конференції можуть взяти участь педагогічні працівники коледжу зі своїми власними науковими роботами.

Після набору матеріалів буде виданий збірник статей у електронному вигляді.

Всі матеріали будуть доступні на сайті http://dkrkm.org.ua/ у розділі «Новини»10 травня 2018 р.).

 

Основні напрями конференції:

1. Секція Загальноосвітніх дисциплін

2. Секція Спеціальних дисциплін

Мова конференції: українська

 

Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету:

Любохинець Валентина Миколаївна – заступник директора з навчальної роботи, Коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро).

Оргкомітет:

Дено Наталія Петрівна – методист, Коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро);

Зарбалієва Тетяна Євгенівна – завідувач навчально-методичним кабінетом, Коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро).

Мандрика Тетяна Петрівна – викладач спецдисциплін, Коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро);

 

Необхідні документи для публікації:

Для публікації у збірнику необхідно за допомогою сервісу «Організатор конференцій» http://orgconf.com додати до 11 квітня 2018 року:

– відомості про авторів (заповнюються у режимі он-лайн);

– статтю, оформлену згідно з вимогами (зразок додається);

Електронні матеріали будуть доступні на сайті коледжу http://dkrkm.org.ua/ у розділі «Новини».

Якщо відправлення матеріалів виконано вірно, то стаття відразу з’явиться у списку «Подані матеріали» з поміткою «Обробляється». Якщо стаття не з’явилась – спробуйте повторити свої дії або зв’яжіться з оргкомітетом (контакти додаються). Не надсилайте статтю декілька разів, уважно перевірте її перед відправленням.

 

Вимоги до оформлення статей (приклад додається):

Текст тез доповіді обсягом до двох сторінок формату А4, підготовлений в редакторі Word 2003-2007 (12 шрифт TNR; інтервал – 1,0; поля: ліве - 2,0 см; праве – 2,0 см, верхнє -2,0 см, нижнє-2,0 см).

Порядок оформлення тез:

  1. Назва доповіді (посередині, 12 шрифт TNR, виділити напівжирним великими літерами);
  2. Прізвище та ініціали автора, посада, назва предметної (циклової) комісії (вирівняти по лівому краю);
  3. Основний текст доповіді (тез) після пропуску 1 рядка, TNR 12;
  4. Вирівнювання за шириною, абзацний відступ –1,25 см;
  5. Текст має відповідати таким вимогам:
  1. Ілюстративні матеріали (схеми, малюнки, таблиці та ін.) повинні бути пронумеровані і розташовані в тексті тільки після посилань на них. Під кожним рисунком вказується його номер і назва. Рисунки виділяються від основного тексту пустим рядком. Всі позиції, позначені на рисунку, повинні бути пояснені  в тексті. Таблиці повинні мати назви і порядковий номер.
  2. Формули і знаки мають містити зрозумілу інформацію. Показники, ступені та індекси повинні бути менше основних знаків і виконуватися відповідно до редактора формул Microsoft Equation. Формули нумеруються (справа в круглих дужках, не відступаючи від правого поля) тільки в тому випадку, якщо на них в тексті є посилання. Між крайніми знаками формули і текстом повинен виконуватися один інтервал.

 

Розгляд і терміни публікації матеріалів

Термін приймання заявок, текстів статей – до 11 квітня 2018 року включно. Викладення одержаних матеріалів будуть доступні на сайті коледжу http://dkrkm.org.ua/ у розділі «Новини» 11 травня 2018 року.

 

Зразок оформлення статті

Сучасні інноваційні методи навчання у інформатиці

Іванов П.П.,

викладач інформатики, викладач-методист

ПЦК математики та інформатики

Основний текст

Список використаних літературних джерел: (не більше 5 джерел)

1.

2.

; ?>