III Всеукраїнська наукова конференція студентів «Наукова Україна»

Про конференцію Подані матеріали Вартість участі Мої матеріали Додати матеріали


Назва статті Перший автор Дата подання Статус
93 Відвідування виставок як один з видів розширення пізнавальних інтересів учнів ПТНЗ Копійка О.В. 20.05.2017 Прийнято
92 Адміністративно-правовий статус біженців Склярук А.А. 20.05.2017 Прийнято
91 Внутрішньо переміщені особи: конституційно-правовий статус Сорока О.В. 20.05.2017 Прийнято
90 Особливості спектрофотометричної поведінки бромфенолового червоного в присутності флокулянта Puro Flock 920 Алхімова М.М. 20.05.2017 Прийнято
89 Вивчення та аналіз процедури програми закупівель в Україні Зембіцька Д.Ю. 20.05.2017 Прийнято
88 Право на достатній рівень життя та його реалізація в Україні Цицюрська Д.Г. 20.05.2017 Прийнято
87 Місцеві референдуми Тетянчук О.В. 20.05.2017 Прийнято
86 Проектування дільниці з ремонту сільськогосподарської техніки Вербицький А.В. 20.05.2017 Прийнято
85 Разработка рекомендаций по повышению надёжности поездного движения Гупало Ю.Ю. 19.05.2017 Прийнято
84 Алгоритм работы системы психофизического состояния машиниста локомотивного состава Гупало Ю.Ю. 19.05.2017 Прийнято
83 Наслідки пожеж торфовищ на Київщині Довгорук Д.С. 19.05.2017 Прийнято
82 Синівське уболівання за долю рідної Вітчизни у поезіях Василя Цілого Довгорук Д.С. 19.05.2017 Прийнято
81 ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕСТООТСАДОЧНОЙ МАШИНЫ Журавський О.Д. 18.05.2017 Прийнято
80 Особисті немайнові права та обов`язки подружжя Палевська Д.А. 18.05.2017 Прийнято
79 Актуальні проблеми спадкування Залевська З.В. 18.05.2017 Прийнято
78 До 200-річчя Костомарова Миколи Івановича Макогон К.Г. 17.05.2017 Прийнято
77 Актуалізація міжпредметних звязків для реалізації підготовки фахівців на заняттях спеціальних дисциплін Озима В.В. 17.05.2017 Прийнято
76 75 років від початку примусового вивезення населення України в Германію Джуринець С.О. 17.05.2017 Прийнято
75 ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ Вінярчук М.В. 17.05.2017 Прийнято
74 Компенсація реактивної потужності на підприємстві Капанжи С.О. 17.05.2017 Прийнято
73 ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ОСВІТЛЕННЯ Хоменко В.І. 16.05.2017 Прийнято
72 ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ Савчук І.В. 16.05.2017 Прийнято
71 Впровадження теоретичних знань в практичній діяльності студента Кушнір Н.Б. 16.05.2017 Прийнято
70 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Василевська Т.С. 16.05.2017 Прийнято
69 Угоди із правосуддям у кримінальних справах Бідун В.В. 16.05.2017 Прийнято
68 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Білоус А.О. 16.05.2017 Прийнято
67 БУЗИНА ТРАВ`ЯНИСТА (Sambucus ebulus): РЕСУРСНА ОЦІНКА СИРОВИННИХ ЗАПАСІВ, ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КЛАСІВ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН Гейко А.А. 15.05.2017 Прийнято
66 звон колоколов: прошлое и настоящие Пенська К.. 15.05.2017 Прийнято
65 Соціальна реклама як вид мистецтва Бутурлим Т.І. 15.05.2017 Прийнято
64 ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Бевза Д.О. 15.05.2017 Прийнято
63 ЦЕНОПОПУЛЯЦІЇ КОПИТНЯКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (ASARUM EUROPAEUM ) БОГУСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ: ОНТОГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА, РЕСУРСИ Бойко Б.О. 15.05.2017 Прийнято
62 Установка й методика високотемпературного моделювання процесів у фурменній зоні доменної печі Козарь Р.А. 14.05.2017 Прийнято
61 Підбір забарвлюючих пігментів для ангобних шлікерів. Вивчення впливу оксидів на реологічні властивості ангобної маси, покривну здатність та процес спікання черепка щільноспеченої будівельної кераміки Пурдик А.В. 14.05.2017 Прийнято
60 ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕМБРАН, СЕЛЕКТИВНИХ ДО ЙОНІВ ЦИНКУ (II) Гордон А.В. 14.05.2017 Прийнято
59 БИОИНДИКАЦИЯ ПОЧВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПРИГОДНОСТИ ПЕРЕД ПОСЕВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР Стаднiк В.Ю. 14.05.2017 Прийнято
58 ТЕХНОЛОГІЯ ТРАМБУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ШИХТИ Бокова Н.В. 14.05.2017 Прийнято
57 Фіскальне значення податків на споживання Дрюк А.В. 13.05.2017 Прийнято
56 Жанри народної словесності як спосіб ознайомлення молодших школярів з природою на уроках природознавства Помяновська Я.С. 13.05.2017 Прийнято
55 Психологічний вплив фізичних навантажень на здоров’я школяра поза урочний час Ковальчук О.В. 13.05.2017 Прийнято
54 Природне поновлення деревних порід як один з шляхів відтворення лісових ресурсів. Горкавчук С.Л. 13.05.2017 Прийнято
53 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА-ТРЕНАЖЕР «ЗАЛІЗНИЧНА КАСА» Корченко Т.А. 13.05.2017 Прийнято
52 Технології 3D в навчальному процесі Орлюк І.В. 13.05.2017 Прийнято
51 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МУЛЬТИМЕДІА У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ Бондаренко А.О. 13.05.2017 Прийнято
50 Хіміко-аналітичні характеристики виготовлених електродів, оборотних до ціанокобаламіну Кулик Є.Ю. 13.05.2017 Прийнято
49 Економічна ситуація в селах Буковини Манескул І.Д. 13.05.2017 Прийнято
48 АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРОЦЕС НА МІКРОКОНТРОЛЕРІ ATtiny2313 Михайленко Р.В. 12.05.2017 Прийнято
47 БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛОКНИСТОЙ НАСАДКИ Омельченко М.П. 12.05.2017 Прийнято
46 ВПЛИВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА РОБОТУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ Терещенко О.В. 12.05.2017 Прийнято
45 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ Горжий О.В. 12.05.2017 Прийнято
44 Використання ІТ-технологій в процесі викладання дисципліни професійно-прикладної підготовки як один із шляхів інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями Соболєв Є.Ф. 12.05.2017 Прийнято
43 ПРОЕКТ СТАРШОЇ ШКОЛИ ХХІ СТОЛІТТЯ (за концепцією «Нова українська школа» (2016 р.)) Бутурлим Т.І. 12.05.2017 Прийнято
42 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕР’ЄРУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Харитонова Ю.Ю. 12.05.2017 Прийнято
41 Резерви підвищення економічної ефективності діяльності телекомунікаційних підприємств Потєхіна Д.І. 12.05.2017 Прийнято
40 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ Мартинюк Н.П. 12.05.2017 Прийнято
39 ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Куліш А.І. 12.05.2017 Прийнято
38 Анімація у веб-дизайні Файзі Т.С. 12.05.2017 Прийнято
37 ЕТИМОЛОГІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРВОНОГО, ЧОРНОГО ТА БІЛОГО КОЛЬОРІВ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ Прокопович Я.І. 12.05.2017 Прийнято
36 Цікавий світ трикутників Падвайскас О.І. 12.05.2017 Прийнято
35 Дослідження особистісних мотивів навчання студентами-екологами КДЕТ Кравченко С.О. 12.05.2017 Прийнято
34 Ідеї екзистенціалізму у повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» Верстова В.Я. 12.05.2017 Прийнято
33 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ НАУК: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Карченкова О.Л. 11.05.2017 Прийнято
32 ДІЯЛЬНІСТЬ СВІТЛИЦІ-МУЗЕЮ «УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА» ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ. Сітарчук В.В. 11.05.2017 Прийнято
31 економічна сутність поняття "фінансові ресурси". Погребняк Л.П. 11.05.2017 Прийнято
30 АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ В ШКОЛІ Палагута В.В. 11.05.2017 Прийнято
29 УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЦІЛЯХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАЦІЇ Гордієнко М.О. 11.05.2017 Прийнято
28 УНІФІКАЦІЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАЦІЙ ДО ВИМОГ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ Шепелюк К.В. 11.05.2017 Прийнято
27 Перспективні напрямки інвестиційної стратегії Василевич Н.О. 11.05.2017 Прийнято
26 ЛЮБОВ ЯК ЦІННІСТЬ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ Петраковська І.В. 10.05.2017 Прийнято
25 Автоматизована інформаційна система «Облік викладачів державного енергетичного технікуму» Дюжев Р.І. 09.05.2017 Прийнято
24 СОЦІАЛЬНІ І МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ Лясовська К.А. 08.05.2017 Прийнято
23 Російсько-ногайські відносини наприкінці XVIII - на початку XIX ст. Гогунська О.В. 08.05.2017 Прийнято
22 БІНАРНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Шуляк Д.Ю. 08.05.2017 Прийнято
21 Можливості використання системи QR-кодів у вищій школі Угнівенко Д.В. 06.05.2017 Прийнято
20 Автоматичне управління освітленням у вищіх навчальних закладах Горох Д.Ю. 05.05.2017 Прийнято
19 Квест-сучасна технологія навчання студентів Устименко Ю.В. 04.05.2017 Прийнято
18 Звязок художніх промислів з народною обрядовістю та побутом гуцулів Гуздуб В.в. 04.05.2017 Прийнято
17 Розведення сільськогосподарських тварин при веденні органічного тваринництва. Брусенська Н.В. 04.05.2017 Прийнято
16 Альтернативні палива для ДВЗ - деякі аспекти застосування Малах П.Г. 03.05.2017 Прийнято
15 Індустріальні парки України як інструмент соціально-економічного розвитку України Клевчук О.І. 03.05.2017 Прийнято
14 Психологічні проблеми лідерства, шляхи їх вирішення Матковська Л.А. 03.05.2017 Прийнято
13 ПОЕЗІЯ ІВАНА ФРАНКА – ДЗЕРКАЛО, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ПОДІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Колмогорцева І.В. 30.04.2017 Прийнято
12 МЕТОДИ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ Таран Н.В. 27.04.2017 Прийнято
11 Взгляд на педагогический коллектив и преподавателя в разрезе методики интегрального воспитания Болваненко Л.В. 27.04.2017 Прийнято
10 "Особливості повстанської криївки (на матеріалах УПА-Захід)" Мимрик Н.І. 22.04.2017 Прийнято
9 Дослідження хімічного складу та властивостей морозива Юлдашева К.О. 19.04.2017 Прийнято
8 Пепел поэзии Паращенко Д.Д. 19.04.2017 Прийнято
7 Цікаве заняття математики - це реально Савченко О.В. 17.04.2017 Прийнято
6 Оптимізація використання води на сільськогосподарському підприємстві закритого грунту Павлюк А.І. 13.04.2017 Прийнято
5 Іригаційні системи як основа життєдіяльності суспільства Гуцаленко А.К. 13.04.2017 Прийнято
4 «ДОБРИДЕНЬ ЖЕ, НОВИЙ ГОДЕ, В ТОРІШНІЙ СВИТИНІ, ЩО ТИ НЕСЕШ В УКРАЇНУ…» Зелінська К.С. 23.03.2017 Прийнято
3 Розвязування інтегральних рівнянь Вольтерра за допомогою резольвенти Містюк В.Ю. 21.03.2017 Прийнято
2 Організаційні проблеми дистанційної освіти Костенко З.В. 02.03.2017 Прийнято
1 Розробка он-лайн сервісу для проведенння конфернцій та інших наукових заходів Куманев С.А. 24.02.2017 Прийнято