ІV Всеукраїнська наукова студентська конференція «Наукова Україна» (з міжнародною участю)

Про конференцію Подані матеріали Вартість участі Мої матеріали Додати матеріали


Назва статті Перший автор Дата подання Статус
70 Еволюція операційних систем Microsoft Сугаль Є.О. 25.05.2018 Прийнято
69 Інформаційне забезпечення для навчання штучних нейронних мереж з дискретними функціями активації Бричковський О.Д. 25.05.2018 Прийнято
68 АВТОМАТИЗОВАНИЙ ВИБІР ОСНАЩЕННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ Шаровський М.Ю. 24.05.2018 Прийнято
67 ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВИРОБНИЦТВА АЗОТНОЇ КИСЛОТИ Васильченко Я.А. 24.05.2018 Прийнято
66 Чисельний розрахунок частот вільних коливань консольної конічної оболонки Борисенко М.Ю. 24.05.2018 Прийнято
65 МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Вдовенко О.Д. 24.05.2018 Прийнято
64 АКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ Лирчиков В.О. 24.05.2018 Прийнято
63 АНАЛІЗУВАННЯ СЕРЕДОВИЩЕЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» Синявський М.І. 22.05.2018 Прийнято
62 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ Черніченко Н.В. 22.05.2018 Прийнято
61 ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ Мазан Б.В. 16.05.2018 Прийнято
60 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В СКЛАДІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ Хоменко В.І. 16.05.2018 Прийнято
59 Щільність заселення ландшафтних регіонів України Гнида А.С. 15.05.2018 Прийнято
58 ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ СІМ’ЯХ. Пашигар М.С. 15.05.2018 Прийнято
57 Усна народна творчість як метод ознайомлення молодших школярів з природою на уроках природознавства Помяновська Я.С. 15.05.2018 Прийнято
56 Використання народознавчого матеріалу на уроках природознавства в початковій школі Моспанюк С.О. 15.05.2018 Прийнято
55 ЯКІСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА Крамарь Н.С. 15.05.2018 Прийнято
54 Фразеологія процесу вишивання у говіркому мовленні Центральної України Козирєва М.К. 15.05.2018 Прийнято
53 ЗНАЧЕННЯ Й ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙ ВІДДІЛЕННЯ СТАЛІ ВІД ШЛАКУ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КИСНЕВО-КОНВЕРТОРНОГО ПРОЦЕСУ Крамарь Н.С. 15.05.2018 Прийнято
52 ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ УТВОРЕННЯ ІОННОГО АСОЦІАТУ ЙОДИДНОГО КОМПЛЕКСУ [CdJ4]2- З АСТРАФЛОКСИНОМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАДМІЮ(II) Гординська В.С. 14.05.2018 Прийнято
51 СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ БОГУСЛАВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО КОЛЕДЖУ ДО ПРОБЛЕМИ ТЮТЮНОПАЛІННЯ Ткачук А.М. 14.05.2018 Прийнято
50 СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» Мандрика Т.П. 14.05.2018 Прийнято
49 Поисковые исследования осветления воды фильтрованием через модифицированную волокнистую насадку Симон В.В. 14.05.2018 Прийнято
48 Визначення хімічної складової талої води та засоленості грунтів м.Камянське Бохенко О.Е. 14.05.2018 Прийнято
47 РОЛЬ ПОРТРЕТНОЇ ДЕТАЛІ У СТВОРЕННІ ОБРАЗУ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ В ПОЕЗІЯХ ЛЕОНІДА РЖЕПЕЦЬКОГО Бабенко Т.І. 14.05.2018 Прийнято
46 СИНТЕЗ ЗАМЕЩЕННЫХ 2,3,4,9-ТЕТРАГИДРО-1Н-КАРБАЗОЛ-1-ОНОВ ИЗ 2,3,4,9-ТЕТРАГИДРО-1Н-КАРБАЗОЛА Савельев А.И. 14.05.2018 Прийнято
45 КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ШЛЯХОМ. Уклеіна С.В. 14.05.2018 Прийнято
44 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА ДИСКУСІЇ НА УРОЦІ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Князькова М.Ю. 14.05.2018 Прийнято
43 Екологічні проблеми сучасного міста Годзенко Д.Ю. 14.05.2018 Прийнято
42 Ударний помел як дієвий засіб зниження собівартості виробництва негашеного вапна Жарєнова Я.В. 14.05.2018 Прийнято
41 ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Шимко О.Ю. 14.05.2018 Прийнято
40 ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ УТВОРЕННЯ ІОННОГО АСОЦІАТУ ЙОДИДНОГО КОМПЛЕКСУ [HgI4]2- З АСТРАФЛОКСИНОМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕРКУРІЮ(ІІ) Мойсейченко С.В. 13.05.2018 Прийнято
39 Фотоколориметричне визначення вмісту фосфору у фосфоритах різних родовищ Кіка Л.С. 13.05.2018 Прийнято
38 Свою Україну любіть Васильєва А.А. 13.05.2018 Прийнято
37 The greatest masterpiece of old painter Писаревський О.Д. 13.05.2018 Прийнято
36 Д.І. ДОРОШЕНКО КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ Шилова Н.А. 13.05.2018 Прийнято
35 ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ Рябцева А.О. 12.05.2018 Прийнято
34 СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ТИПИ ЕПІТЕТІВ У ПЕРЕКЛАДІ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ Сукманюк Т.П. 12.05.2018 Прийнято
33 УКРАЇНА – ЧАСТИНА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СІМ’Ї Сукманюк І.П. 12.05.2018 Прийнято
32 Фінансові інновації банків: їх формування та просування Доброва Я.Р. 11.05.2018 Прийнято
31 Такий цікавий світ навколо Громак А.Ю. 10.05.2018 Прийнято
30 БААЛЬ ШЕМ ТОВ – ЗАСНОВНИК ХАСИДИЗМУ З ВИЖНИЦІ Стирова І.В. 10.05.2018 Прийнято
29 ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ЗАДАЧАХ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Чистоклєтов Є.П. 10.05.2018 Прийнято
28 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ Оковита Я.С. 10.05.2018 Прийнято
27 Радіаційні характеристики азотно-фосфорних добрив Цибань А.П. 10.05.2018 Прийнято
26 Радіаційні характеристики калійних добрив Сніткіна А.І. 10.05.2018 Прийнято
25 Радиационные свойства строительных материалов Кугно Т.В. 10.05.2018 Прийнято
24 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Варфоломеєва Ю.О. 10.05.2018 Прийнято
23 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ ПОКРИТТЯ СПЛАВОМ ПАЛАДІЙ–НІКЕЛЬ Лавошник г.С. 10.05.2018 Прийнято
22 ВПЛИВ СМІТТЄЗВАЛИЩ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН (НА ПРИКЛАДІ СЕЛА РОЗІВКА САРАТСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Домусчи С.В. 09.05.2018 Прийнято
21 Тенденції розвитку ринку інтерактивної реклами в Україні Доброва Я.Р. 09.05.2018 Прийнято
20 Оптимізація сумісної роботи сушарки та теплового насосу Клімов Р.О. 09.05.2018 Прийнято
19 Застосування перетворювачів частоти Капанжи С.О. 09.05.2018 Прийнято
18 Психологічний клімат дитячого колективу в дошкільному закладі освіти Пашигар М.С. 07.05.2018 Прийнято
17 ПУТИ ПЕРЕРАБОТКИ КИСЛОГО ГУДРОНА Бузан А.К. 30.04.2018 Прийнято
16 Особливості англо-українського перекладу комп’ютерних термінів, номенклатурних одиниць та скорочень Смірнова Л.Д. 28.04.2018 Прийнято
15 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО АККУМУЛЯТОРА Белименко С.С. 27.04.2018 Прийнято
14 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО КОЛЕДЖУ Устименко Ю.В. 26.04.2018 Прийнято
13 Перші спроби пера Залевський В.І. 26.04.2018 Прийнято
12 Виготовлення та використання рослинних індикаторів у побуті як альтернативи хімічним кислотно-основним індикаторам Колісник Н.М. 15.04.2018 Прийнято
11 Використання космічних знімків для вивчення динаміки міст Маневська А.Ю. 13.04.2018 Прийнято
10 Дистанційне спостереження за сільськогосподарськими землямі Базавлуцька Р.В. 13.04.2018 Прийнято
9 Экономика КНДР в условиях экономических санкций на современном этапе Кочерга М.О. 08.04.2018 Прийнято
8 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СТРУКТУРІ МІДНА ПЛІВКА - ГЕРМАНІЙ ПІД ДІЄЮ АТОМАРНОГО ВОДНЮ Матюшин В.М. 04.04.2018 Прийнято
7 Корупція як фактор конфліктності владних структур і народу Матковська Л.А. 29.03.2018 Прийнято
6 РІЗНОВИДИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ Біла Я.Ю. 28.03.2018 Прийнято
5 ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЇХ ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВНЗ Шиманська О.В. 23.03.2018 Прийнято
4 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії Чисельська Т.М. 13.03.2018 Прийнято
3 ПРИРОДНО-ПРОСТОРОВІ РЕСУРСИ МІСТА ДНІПРО Голикова Е.О. 10.03.2018 Прийнято
2 Синтез ненасыщенных кетоэфиров алкилированием ацетоуксусного эфира Орёл А.С. 01.03.2018 Прийнято
1 Погляд на роботу керівника академічної групи в розрізі впливу особистості Болваненко Л.В. 27.02.2018 Прийнято